Om Rynkeby

Värderingar och Vision

Vision

Vi gör det enkelt för alla att njuta av ett glas naturens frukter och grönsaker från Rynkeby varje dag.

Värden

Vi bryr oss om kvalitet

Rynkeby är ett pålitligt och professionellt företag med ambitiösa kvalitetsstandarder på alla nivåer och funktioner.

Vi respekterar varandra

Rynkeby är ett attraktivt och inkluderande företag där personliga och yrkesmässiga skillnader respekteras och värderas och där alla anställda är lika värdefulla. Ett företag där gemensamma mål och beslut respekteras och följs på alla nivåer.

Vi engagerar oss

Rynkeby har en öppen företagskultur som uppmuntrar människor att söka och ta ansvar, dela kunskap och samarbeta.

Vi utvecklas

Rynkeby attraherar, behåller och utvecklar kvalificerade medarbetare. Företaget är öppet för förändringar och innovativt i sin produktion och produktutveckling och söker ständigt efter möjligheter till förbättringar.

Vi vill vinna

Rynkeby är en konkurrenskraftig marknadsledare med produkter som är värda att betala extra för. Företaget är ambitiöst och realistiskt i sina mål och har kompetenta medarbetare som tar gemensamt ansvar för målen.

Mer om Rynkeby