Historia

Året är 1934 när Inger Rasmussen tar en endagskurs i musttillverkning. Syftet med kursen är att hon ska lära sig hur hon kan utnyttja de många trädgårdäpplen som annars går till spillo. Tanken från början var att musten endast skulle förtäras av Inger själv tillsammans med familj men när grannarna i Rynkeby fick smaka började det ta fart. Grannarna började lämna över sina äpplen till Inger, som gör must av dem mot en avgift. Under den första hösten tillverkar hon inte mindre än 5 000 flaskor, och allt sker i familjens tvättstuga med enkla hushållsredskap

DET STANNAR I FAMILJEN

1953 tar dottern Dagmar Andreassen över företaget och hon är minst lika driftig som sin mor. Därför kommer hon snabbt igång i olika projekt, bland annat produktionen av svartvinbärsjuice, som kommer att bli Rynkebys största inkomstkälla under hela 1950-talet. Hon producerar för Danmark, Sverige, Tyskland och England, samtidigt som de svarta vinbären banar väg för Rynkebys viktiga försäljning till storkök och institutioner.

DEN GULA UBÅTEN

Under hela 1960-talet ägde den största tillväxten för Rynkeby rum, både fysiskt och ekonomiskt. Dagmar gör kontinuerligt utökningar för att öka kapaciteten, och från 1962 till 1967 ökar omsättningen med i genomsnitt mer än 1 miljon DKK per år.

ECKES GRANINI NY ÄGARE AV RYNKEBY FOODS

1998 tar MD Foods (nuvarande Arla) över Rynkeby i Sverige. 2013 säljs Rynkeby till det familjeägda tyska företaget Eckes-Granini Group. Idag är Rynkeby marknadsledare i Sverige inom shots.